TELTO PT s.r.o. = kvalita, profesionalita, serióznost,...

Služby

Založíme i Vaši stavbu

Základové desky

Již více než 15 let se zabýváme výhradně základovými deskami a vším, co s nimi souvisí. Dokážeme založit všechny typy staveb a to i ve složitých základových poměrech.

Spodní stavba / základová deska na klíč

Na naše komplexní služby se můžete plně spolehnout a věnovat se tak příjemnějším aktivitám nebo činnostem spojených s dosažením Vašich dalších cílů. Postačí, když nám po podpisu smlouvy o dílo předáte staveniště, a o vše ostatní se již za Vás postaráme. Garantujeme Vám cenu a dodržení termínu. Neváhejte nás kontaktovat.

Překontrolujeme Vámi dodanou projektovou dokumentaci spodní stavby anebo ji pro Vás vytvoříme. Vstoupíme do jednání s dodavatelem Vaší vrchní stavby a vyřešíme ve spolupráci s ním důležité detaily spodní stavby / základové desky Vašeho domu či jiné stavby. Jsme připraveni Vám být nápomocni i při vyřízení povolení Vaší stavby, bude-li to pro Vás přínosné. Po vydání právoplatného povolení stavby spolu s Vámi naplánujeme termín zahájení Vaší stavby a zabezpečíme odborné vytýčení Vaší stavby oprávněným geodetem. Nedílnou součástí vytýčení Vaší stavby bude i vytyčovací protokol, který je požadován stavebním úřadem. Následuje vlastní realizace základové desky vč. izolací proti vodě a radonu a vč. příslušných zkoušek a revizí. Postaráme se i o veškerý přebytečný výkopek, který buď zpracujeme do násypů v okolí Vaší stavby, nebo zajistíme jeho zákonné využití / likvidaci.

A ta nejpříjemnější zpráva nakonec. Platební podmínky stanovujeme vždy ve spolupráci s Vámi, aby vyhovovaly oběma stranám. Zpravidla se jedná o zálohové platby do výše cca 60% z ceny díla a doplatek nám hradíte až po úspěšné přejímce základové desky od dodavatele vrchní stavby.

Máte zájem o spodní stavbu na klíč? Neváhejte nás kontaktovat.

Dále nabízíme

1

Přípojky inženýrských sítí

Rovněž Vám můžeme dodat i veškeré přípojky inženýrských sítí a to vč. souvisejících objektů na přípojkách, mezi které patří např. vodoměrná šachta, kanalizační šachta, čistírna odpadních vod, přečerpávací šachta tlakové kanalizace, vyvážecí jímka splaškových vod, vsakovací objekt dešťové vody, akumulační nádrž dešťových vod, apod. více >>

2

Zápis do katastru nemovitostí

Po provedení celé Vaší stavby za Vás můžeme vyřídit zápis Vaší nemovitosti do katastru nemovitostí a to za výhodnou cenu, neboť náš zkušený geodet zohlední při vytváření geometrického plánu znalost prostředí.