TELTO PT s.r.o. = kvalita, profesionalita, serióznost,...

Přípojky inženýrských sítí

zakladovedesky.czPřípojky inženýrských sítí

Pro každého zákazníka stavíme jako tzv. „pro sebe doma“, tzn. maximálně kvalitně za důsledného dodržování předepsaných podmínek pro zabudování inženýrských sítí, za současné snahy co nejmenší možné investice. Jisté ale je, že kvalita něco stojí… Nicméně použití kvalitních materiálů a komponent se v dlouhodobém horizontu jednoznačně vrátí a v konečném důsledku je výhodnější / levnější. Díky delší životnosti a bezporuchovému provozu na tom bezesporu ušetříte…

Používáme pouze kvalitní prověřené materiály a to jak pro vlastní přípojkové vedení, tak i pro jednotlivé objekty na inženýrských sítích.

Příklady námi používaných objektů na inženýrských sítích naleznete níže:

1) Vodoměrné šachta
Používáme pouze monolitické vodoměrné šachty z rotoplastu (z rotomouldingu). Vysoká mechanická odolnost a pevnost šachty zaručuje stabilitu i při osazení bez obetonování.

Vodovodní-přípojka-s-vodoměrnou-šachtou
Akumulační-nádrž-rotoplast

2) Akumulační nádrže dešťových / splaškových (odpadních) vod
Před výběrem akumulační nádrže dešťových / splaškových vod (žumpy) vždy vycházíme z požadavku investora na velikost nádrže a z horninového prostředí, ve kterém bude nádrž osazena. Ne každá nádrž je vhodná do každého horninového prostředí. Nejen propustnost hornin na pozemkové parcele ovlivňuje typ nádrže, ale i výška hladiny podzemní vody. Většina nádrží je nevhodná do prostředí s vysokou hladinou podzemní vody. Na základě těchto vstupních údajů navrhujeme nejoptimálnější typ nádrže pro danou konkrétní stavbu. Zpravidla používáme tyto typy nádrží:

  • samonosné nádrže plastové z rotoplastu
  • samonosné nádrže plastové, oválné s kónickými čely, svařované z plnostěnného materiálu a vyztužené nerezovými profily
  • nádrže betonové