TELTO PT s.r.o. = kvalita, profesionalita, serióznost,...

Stavební povolení

zakladovedesky.czStavební povolení

Stavební povolení

NEVÍTE SI RADY, JAK ZÍSKAT STAVEBNÍ POVOLENÍ?

Rádi Vám s tím pomůžeme. Kontaktujte nás.

S příchodem roku 2018 vstoupila v platnost od 1. 1.  2018 novela Stavebního zákona, která slibuje urychlení přípravy staveb a ulehčení života stavebníkům. Naše dosavadní mnoholetá praxe ve vyřizování povolení staveb však naopak ukazuje, že nezbytných „papírů“ a překonávání podmínek pro úspěšné vydání povolení stavby neustále přibývá…   

Na stavbu rodinného domu bude nyní místo stavebního povolení nově stačit ohlášení stavby (zkráceně ohláška). Ohlášku bylo dříve možno použít jen pro menší domy zabírající maximálně 150 m2.

Ohlášení stavby ale vyžaduje téměř stejné množství dokumentů jako stavební povolení. Společně s podáním žádosti o povolení stavby, resp. ohlášení, je nutné stavebnímu úřadu předložit veškeré zákonem stanovené přílohy k žádosti o povolení stavby, tzn. vyřídit všechna potřebná vyjádření, stanoviska, rozhodnutí, souhlasy, posudky, průzkumy atd. Jinými slovy před vlastním podáním žádosti povolení / ohlášení stavby je nezbytné vykonat spoustu administrativní práce. Jediná reálná úleva bude nyní u ohlášení stavby v nižších správních poplatcích a zkrácení úřední lhůty pro vydání ohlášení stavby. Přípravné práce před vlastním podáním žádosti zůstávají ale stejně časově náročné a stejně pracné. Příprava vyžaduje jednání s mnoha úřady a institucemi, získání velkého množství dokumentů a spoustu stráveného času.

Vyřízení stavebního povolení / ohlášení pro Váš rodinný dům ev. jinou stavbu se vždy odvíjí od Vašeho záměru stavby, jeho rozsahu, místa stavby a místně příslušného stavebního úřadu. Komplikovat povolení Vaší stavby může celá řada regulativů, ochranných pásem, chráněných území, apod. Dokonce i dva odlišní úředníci jednoho stavebního úřadu mohou mít na povolování téže stavby odlišné názory. Nelze tedy obecně popsat, jaký bude postup vyřízení povolení Vaší stavby.

Jsme připraveni Vám pomoci. Ušetříme Váš čas. Kontaktujte nás a vše vyřídíme za Vás.

JAK TO BUDE CELÉ PROBÍHAT?

1

Nejprve Vám předložíme cenovou nabídku

Cenu za kompletní vyřízení povolení stavby stanovujeme vždy individuálně dle dodaných podkladů (projektové dokumentace) Vašeho stavebního záměru. Chci nabídku.

2

Po odsouhlasení cenové nabídky podepíšeme smlouvu

Na základě příkazní smlouvy a plné moci k zastupování Vás budeme zastupovat při vyřizování umístění a povolení Vaší stavby a rovněž vše ostatní za Vás vyřídíme, kontaktujte nás.

3

Předáme Vám právoplatné povolení stavby

Máme bohatou mnoholetou praxi v jednání se spoustou stavebních úřadů, za léta praxe jsme úspěšně vyřešili desítky stavebních povolení / ohlášení. Garantujeme Vám úspěšné povolení i Vaší stavby, kontaktujte nás.