TELTO PT s.r.o. = kvalita, profesionalita, serióznost,...

Proč je důležité mít kvalitní základovou desku?

zakladovedesky.czJak na toProč je důležité mít kvalitní základovou desku?

Proč je důležité mít kvalitní základovou desku?

napsal: Ing. Jaromír Eisman, jednatel a majitel společnosti PALIS Plzeň, spol. s r. o. (výrobce moderních dřevostaveb)

Základová deska většinou bývá první stavební činností ve výstavbě a její provedení je v mnoha případech prováděno svépomocí nebo s firmou, která sice nabízí nízkou cenu, ale s rizikem špatně provedené práce.

Jako dlouholetý dodavatel dřevostaveb musím konstatovat, že správně provedená základová deska je prvním a velmi podstatným předpokladem k úspěšnému průběhu stavby a naopak, špatně provedená základová deska může způsobit obrovské problémy a jsou i případy, kdy na ni dům nelze postavit vůbec.

Základním požadavkem na základovou desku, pominu-li statiku a hydroizolaci, což považuji za samozřejmost, je její GOEMETRICKÁ PŘESNOST, a to ve všech směrech základové desky.

Výškové tolerance vyšší než 10 mm lze sice eliminovat podkládáním, ovšem pouze v tom případě, je-li obvod desky vyšší než její střed.

V případě, že je střed desky vyšší než její obvodová část, musí být předmontované díly rozebrány a sníženy na patřičnou výšku.

Následně ovšem vzniknou problémy s tepelnou izolací podlahy a k dalším vícepracím a vícenákladům dojde při pozdějším litím podlahové anhydritové vrstvy, kde může dojít ke zvýšení ceny až o několik set korun na m2.

Následuje třetí problém, a to nutné zvýšení montážních otvorů oken a dveří.

Prostupy deskou:

Prostupy pro kanalizaci, plyn, vodu a přívodní kabely elektrické energie musí být provedeny s tolerancí do 10 mm.

Půdorysná přesnost desky – musí být dodržena v toleranci +5/-5 mm.

V případě, že deska vykazuje větší rozměrové odchylky, lze dům v některých případech na takovouto desku postavit s tím, že se objeví problémy s montáží stropních deskových materiálů (dům není půdorysně kolmý) a k dalším problémům dojde při pokládce dlažeb nebo jiných podlahových krytin.

Závěrem:

Špatně provedená základová deska může zvýšit cenu stavby až o několik set tisíc korun, přičemž nebude nikdy dosaženo potřebné kvality stavby nebo deska nebude dodavatelem vrchní stavby převzata a bude muset být opravena.

V obou případech to přináší vyšší náklady, které by měl uhradit dodavatel základové desky. Je však otázkou, jak jej k tomu v právní situaci České republiky donutit, minimálně však dojde ke zdržení stavby a možné penalizaci ze strany dodavatele vrchní stavby.

Zdá se proto logičtější a rozumnější objednat zhotovení základové desky u firmy s dobrými referencemi, a to i za mírně vyšší cenu, ovšem bez následných drahých problémů.

Post your comments here

Your email address will not be published. Required fields are marked *